Juridische strijd

Sinds het jaar 2000 is onze mooie locatie het onderwerp van een voortdurende juridische strijd tussen de Gemeente en twee van onze buren dhr. Bohle en dhr. Meijer.
Lang hebben we op deze site geen aandacht besteed aan dit conflict maar omdat er naar aanleiding van de procedures steeds maar weer vragen en opmerkingen blijven komen zullen we proberen hier wat duidelijkheid te scheppen.
Quotes uit juridische dossiers kunnen qua exacte text afwijken om de leesbaarheid te verhogen maar dat zal nimmer de strekking aantasten

Veel gestelde vragen:

1) Wat willen deze mensen nu precies?

Zowel dhr. Bohle als dhr. Meijer willen graag de bedrijfsvoering van de Teatertún onmogelijk maken met sluiting als gevolg. Dit blijkt uit hun acties maar het is ook een aantal keren letterlijk gezegd. Zo gaf dhr. Meijer in 2000 de volgende toelichting op de initiatie van de procedures van zijn kant:

“Het kan mij eigenlijk niet schelen wat jij doet. Als ik jou hier weg kan krijgen dan doe ik dat, dat is mijn recht.”

Waarom beide heren de Teatertún graag weg willen hebben blijft, ook na meer dan 15 jaar procedures, onduidelijk. Het meest aannemelijke is dat zij denken dat hun percelen iets meer waard worden als het openluchttheater weg gaat maar het is ook goed denkbaar dat er puur wordt gehandeld vanuit querulante ideeen. Van beide heren is bekend dat zij ernstige problemen hadden met buren op hun vorige adressen.

2) Kunnen jullie niet eens met die mensen gaan praten?

Dit zou alleen kunnen als een oplossing van de kant van de twee buren ook het doel zou zijn. Maar omdat het conflict en aanhangende schade voor ons bedrijf het doel lijkt te zijn is een gesprek zinloos. In het verleden zijn wij op diverse zaken de heren te gemoed getreden door bijvoorbeeld restricties aan te laten leggen op frequentie en omvang van diverse activiteiten. Ook beginnen muziekvoorstellingen in de open lucht pas vanaf juni. Van de kant van de buren is er in al die jaren geen enkele poging gedaan het conflict op te lossen. Er is, ondanks de welwillende opstelling van Teatertún en Gemeente Gaasterlân-Sleat geen enkele handreiking gekomen en ook is de uitgestoken hand op geen enkel moment aangepakt. Ja, dan houdt het op.

3) Hoe lang speelt dit nu allemaal?

Vanaf het jaar 2000 tot heden.

4) Die buren wisten toch dat de Teatertún daar zat, waarom zijn zij daar dan komen wonen?

De juridische procedures lijken een doel op zich, wat zich daadwerkelijk op het perceel plaats vindt lijkt deze mensen eigenlijk niet veel te kunnen schelen. De procedures zijn, in ieder geval van de kant van dhr. Meijer, met voorbedachte rade geïnitieerd. Hij had al een ander recreatiehuisje in Rijs voordat hij aan de Enkhuizerlaan kwam wonen en was dus volledig op de hoogte van alle activiteiten. Ook zijn de procedures begonnen vlak nadat hij naast onze tuin is komen wonen, zonder vooroverleg en meldde hij, zoals bij punt 1 te lezen valt, dat het hem ook verder niet veel uitmaakt. Verder valt het op dat de beide buren soms weken afwezig zijn maar juist als er activiteiten in de Teatertún plaatsvinden aanwezig zijn. Het is dus de vraag of zij daadwerkelijk overlast ervaren. Het lijkt er meer op dat zij tijdens activiteiten proberen dan wel veel lawaai te maken of om te kijken of om te kijken of er problemen te veroorzaken zijn die juridisch een voordeeltje op kunnen leveren in de strijd tegen de Gemeente.

5) Er zijn toch heel veel mensen die jullie steun betuigen en die jouw ouders graag zouden willen helpen om een eind te maken aan dit onrecht, wat kunnen we doen?

Er lijkt weinig mogelijk te zijn om deze voortdurende strijd als buitenstaander te beïnvloeden. Als je ziet hoeveel procedures er zijn geweest en de intimidatie die er uit volgt dan is dat diep triest. Ik heb tijdens een Rechtszaak een lijstje gezien van de buren waarin zij bijhouden hoeveel auto’s op welk tijdstip van en naar onze grond rijden. Dit is pure stalking en intimidatie maar blijkbaar mag dat allemaal als je zogenaamd overlast ervaart. De buren zijn heel slim in hoe ze het spelen. De procedures worden via de Gemeente gericht op het bedrijf de Teatertún maar omdat hier maar 2 mensen achter zitten is het natuurlijk een directe aanval op mijn ouders. Echter kunnen we weinig doen. 2000 handtekeningen die door een vrijwilligster aan de Gemeente werden aangeboden werden ter kennisgeving aangenomen. Over een enorme steun die vanuit een facebook actie ging werd door de Gemeente gezegd dat dit stemmingmakerij was van één van onze vrijwilligers. Je mag dus blijkbaar wel twee mensen 17 jaar het leven op alle mogelijke manieren zuur maken als je het maar via de Gemeente speelt maar je mag als bevolking en achterban vervolgens niet aan de Gemeente melden hoe je hier over denkt.

6) Kan ik mijn bruiloft vieren in de Teatertún?

Dit is een zeer complex verhaal. De Teatertún is ontworpen als trouwlocatie. Dit was onderdeel van de ontwikkeling en het met de Gemeente Gaasterlân-Sleat in 1995 afgesproken kader. Hierna is de Teatertún ook door de Gemeente aangewezen als officiële trouwlocatie. Er mocht door een ambtenaar worden getrouwd in een tijd dat dit niet in de gehele Gemeente was toegestaan. Vanaf het begin van de procedures met de buren, in het jaar 2000, heeft de Gemeente Gaasterlân-Sleat een professionalisering door gevoerd in de hele Gemeente. De Teatertún kreeg als gevolg van de reactie op de juridische procedures een volledige horecavergunning en was het eerste bedrijf in de Gemeente die een exploitatievergunning kreeg. Ook een aanpassing van het bestemmingsplan in de periode 2004-2008 was onderdeel van de intentie de zaken goed te regelen. In het nieuwe bestemmingsplan was ook ruimte voor ‘bruiloften en partijen’. Maar de Gemeente wilde voorkomen dat er bij verkoop of verpachten van het perceel een café of restaurant op het perceel kwam. Dus de bestemming is geworden: ‘Maatschappelijke doeleinden’ met ondersteunende horeca activiteiten. Over de bruiloften en partijen zegt de Gemeente tijdens het opstellen van het bestemmingsplan dat: ‘Zoals deze (bruiloften en partijen) werkelijk op het perceel plaatsvinden vallen deze activiteiten voldoende onder de planvoorschriften en komt de noodzaak voor de term recreatieve doeleinden te vervallen.’

Echter hebben de buren op alle mogelijke manieren geprobeerd de gebruiksruimte van het bestemmingsplan te beperken. Misschien wel 20 zaken hebben in de periode 2004-2009 gespeeld. Uiteindelijk hebben zij geen enkele keer gelijk gekregen. Ware het niet dat al deze procedures een enorm dossier hebben veroorzaakt waaruit je de jurisprudentie mooi kan gebruiken voor verdere procedures. Zo is er één zin in de uitspraak van de Raad van State uit 2008 waarin staat: ‘Bruiloften en vergelijkbare feesten zijn onder Maatschappelijke Doeleinden niet toegestaan omdat daarbij over het algemeen de horecafunctie van de locatie voorop staat’. En ondanks dat de buren geen gelijk kregen bij deze zaak in de totale uitspraak, ondanks dat alle argumenten van tafel worden geveegd door de Raad van State is deze enkele zin voor Bohle en Meijer genoeg geweest om vanaf 2008 elke activiteit als strijdig aan te merken met het bestemmingsplan. Zo blijken zij een lange tijd vrijwel standaard de Gemeente en de Politie te bellen als er een activiteit is. “Er is een activiteit in de Teatertún waarbij de horeca voorop staat en we willen dat er handhavend wordt opgetreden.” En dus is het niet meer relevant of er wat te horen is, of er veel of weinig bezoekers zijn maar is de kans op frustratie van de bedrijfsvoering de overweging om wel of niet om handhaving te vragen.

In de periode 2008-2012 zijn ver vervolgens geen problemen. De Gemeente Gaasterlân-Sleat zegt dat de activiteiten die daadwerkelijk in de Teatertún plaats vinden vallen onder Maatschappelijke Doeleinden en verwerpt elk schrijven van de buren. Echter gaat de Gemeente vervolgens fuseren met Lemsterland en Skasterlân tot de nieuwe Gemeente De Fryske Marren. Waar het contact met de Gemeente eerst goed is horen we nu maanden niets van de Gemeente, er wordt niet op telefoontjes, brieven en gesprekken gereageerd. Ook legt de Gemeente in 2012 een dwangsom op om een activiteit te verbieden. Is dit een activiteit die afwijkt van eerdere activiteiten? Nee, helemaal niet. Echter zit er in Joure een nieuw stel dat wordt geconfronteerd met de voortdurende stroom brieven en Rechtszaken die vanuit Bohle en Meijer komen. En naar aanleiding van deze proceduredruk veranderd het handhavingsbeleid van de Gemeente DFM ten opzicht van Gaasterlân-Sleat. De Gemeente DFM ziet ook geen aanleiding het bestemmingsplan te wijziging. “Er is niets mis met het bestemmingsplan, jullie hebben gewoon pech dat deze buren hier zijn komen wonen.” wordt ons door de Gemeente mede gedeeld.

Terug naar bruiloften. De ceremonie is inmiddels in heel de Gemeente vrij gegeven. Dus het is onmogelijk deze te verbieden op een plek die nota bene voor bruiloften is aangelegd. Er mag ook worden geschonken bij de ceremonie, dit is aanvullende horeca. Echter op het moment dat een bruiloftsfeest wordt georganiseerd komt de horeca voorop te staan en dit is volgens de Gemeente strijdig gebruik naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in 2008. Waar precies deze overgang ligt weet de Gemeente niet. Dit zal volgens de Gemeente ‘per geval moeten worden vastgesteld’ En dat is natuurlijk waardeloos als je een juist voor al dit type activiteiten een perceel hebt ingedeeld. Een bruiloftsceremonie mag dus wel, een muziekvoorstelling mag wel maar een combinatie daarvan zou ergens strijdig gebruik opleveren. En dan weet de Gemeente dus zelf nog niet eens waar dat dan precies is. Waardeloos dus maar we hebben het er mee te doen.

Eric